ทาเล็บสีเจลมือและเท้า

กรุงเทพฯ [11103]

ข้อมูลทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติม
ข้อสังเกตจองและทาเล็บได้ที่ร้าน
สีทาเล็บสามารถอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์ โดยยังคงสภาพแวววาวและไม่มีรอยร้าว

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List