ข้อมูลทั่วไป

 • เวลาเปิดทำการ
 • ที่อยู่
 • จำนวนโต๊ะ
 • จำนวนห้องบอลรูม
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พิธีกรรมทางศาสนา
 • Indoor/Outdoor
 • ห้องแต่งตัว
 • ตอนรับ
 • จัดเลี้ยง
 • Halal
 • น้ำแข็งแกะสลัก
 • เค้กแต่งงาน
 • ถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง
 • Wifi
 • เครื่องเสียงและอุปกรณ์
 • Hosts
 • โปรเจคเจอร์และฉาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ดอกไม้
 • เวที
 • Follow Light
 • Dry Ice
 • Bubble
 • Corkage charge : 150 บาทต่อขวด
 • ห้องพักสำหรับแขก
 • ที่จอดรถ
 • Valet parking
 • Backdrop
ข้อแนะนำมัดจำ 30%

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List