ข้อมูลทั่วไป

 • เวลาเปิดทำการ
 • ที่อยู่
 • จำนวนแขกที่รองรับ
 • จำนวนห้องบอลรูม
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พิธีกรรมทางศาสนา
 • Indoor/Outdoor
 • จัดเลี้ยง
 • เค้กแต่งงาน
 • ตกแต่งสถานที่
 • VIP corsage
 • Backdrop
 • โปรเจคเตอร์ LDC และฉาก
 • ดอกไม้
 • ห้องพักสำหรับแขก

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List