ข้อมูลทั่วไป

 • ที่อยู่
 • จำนวนแขกที่รองรับ
 • จำนวนห้องบอลรูม
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Indoor
 • จัดเลี้ยง
 • ที่จอดรถมากถึง 900 คัน
 • บริการลีมูซีน
 • Valet service 24 ชั่วโมง
 • ห้องพักสำหรับแขก
 • บริการทางการแพทย์
 • ร้านตัดผมและเสริมสวย
 • อาหาร Halal

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List