ข้อมูลทั่วไป

 • ที่อยู่
 • จำนวนแขกที่รองรับ
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • พิธีกรรมทางศาสนา
 • Indoor
 • ตอนรับ
 • จัดเลี้ยง
 • เค้กแต่งงาน
 • เครื่องเสียงและอุปกรณ์
 • Hosts
 • โปรเจคเตอร์และฉาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ดอกไม้
 • เวที
 • ห้องพักสำหรับแขก
 • ที่จอดรถ
 • Backdrop
 • WIFI
ข้อแนะนำ

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List