ข้อมูลทั่วไป

 • ที่อยู่
 • จำนวนแขกที่รองรับ
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Outdoor/Indoor
 • พิธีกรรมทางศาสนา
 • เค้กแต่งงาน
 • โปรเจคเตอร์ LCD และฉาก
 • Follow light
 • ห้องพักสำหรับแขก
 • Bubble
 • Dry Ice
 • Corkage charge : 380 บาท (ไวน์) / 550 บาท (วิสกี้)
 • เครื่องเสียงและอุปกรณ์
 • เวที
 • Backdrop

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List