ข้อมูลทั่วไป

 • เวลาเปิดทำการ
 • ที่อยู่
 • จำนวนแขกที่รองรับ
 • จำนวนบอลรูม
สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Indoor
 • พีธีกรรมทางศาสนา
 • ตกแต่งสถานที่
 • ดอกไม้
 • จัดเลี้ยง
 • Backdrop
 • เวที
 • ห้องพักสำหรับแขก
 • Wifi
 • ที่จอดรถ
 • บริการลีมูซีน
 • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
 • โปรเจคเตอร์และฉาก
 • เครื่องเสียงและอุปกรณ์

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List