วงดนตรี.

วงดนตรี.

เซ็ท B

กีต้าร์ : ร้อง
แซกโซโฟน : ร้อง
กลอง หรือ กลองไฟฟ้า หรือ คาฮอง

เซ็ท B1

กีต้าร์ : ร้อง
แซกโซโฟน : ร้อง
นักร้องหญิง

เซ็ท B2

กีตาร์
แชกโซโฟน : นักร้องชาย
เปียโน

เซ็ท B3

กีตาร์
กลอง
นักร้องหญิง

เซ็ท B4

แซกโซโฟน
เปียโน
กลองอิเล็คทริก

เซ็ท B5

เปียโน
ไวโอลิน
ดับเบิ้ลเบส

เซ็ท B6

ไวโอลิน
ดับเบิ้ลเบส
เชลโล่

เซ็ท C

กีตาร์ : นักร้อง
แซกโซโฟน : นักร้อง
กลองหรือกลองอิเล็คทริคหรือกลองคาฮอง
นักร้องหญิง

เซ็ท C1

กีตาร์
แซกโซโฟน : นักร้องชาย
Bass
กลองหรือกลองอิเล็คทริคหรือกลอง

เซ็ท C2

เปียโน
กลอง
แซกโซโฟน : นักร้อง
นักร้องหญิง

เซ็ท C3

แซกโซโฟน : นักร้อง
เปียโน
กีตาร์ : นักร้อง
นักร้องหญิง

เซ็ท D

กีตาร์ : นักร้อง
แซกโซโฟน : นักร้อง
กลองหรือกลองอิเล็คทริค
นักร้องหญิง
เบส

เซ็ท D1

กีตาร์ : นักร้อง
แซกโซโฟน : นักร้องชาย
กลองหรือกลองอิเล็คทริค
เปียโน: นักร้องหญิง

เซ็ท D2

กีตาร์
แซกโซโฟน : นักร้องชาย
เบส กลองหรือกลองอิเล็คทริค
เปียโนอิเล็คทริค

เซ็ท E

กีตาร์
แซกโซโฟน : นักร้องชาย
เบส
เปียโน
กลอง:นักร้องหญิง

เซ็ท F

กีตาร์
แซกโซโฟน : นักร้องชาย
เบส
เปียโน
กลอง:นักร้องหญิง
ไซโลโฟน

ดีเจ

เล่น 3-5 ชม.

เครื่องเสียง

2 ซับเบส
2 ลำโพงPA
2 ลำโพงคุมเสียง
2 ที่ตั้งไมโครโฟน

เครื่องเสียงเต็มวง มีกลองชุด

2 ซับเบส
2 ลำโพง PA
2 ลำโพงคุมเสียง
กลอง

คลังรูปภาพ

Planning for Wedding?

Planning a wedding involves endless details, deadlines and drama. Download our wedding checklist to a well-planned and successful wedding.

Download Check List